De missie van Info-Sourds de Bruxelles is bij te dragen aan de sociale en professionele inclusie van doven en slechthorenden in Brussel door middel van een reeks initiatieven: ondersteuning bij tewerkstelling, opleidingsmodules, tolk- en vertaaldiensten in gebarentaal, een projectbegeleidingsdienst en een publieke brievenschrijfdienst.

In het kader van haar project ter ondersteuning van doven en slechthorenden in de Brusselse regio is Info-Sourds de Bruxelles momenteel op zoek naar een voltijdse begeleidingsmedewerker met een goede basis in gebarentaal in Franstalig België.

In te vullen positie

1 voltijds ACS CDR: 37u/week voor 3 maanden vanaf mei, wegens zwangerschapsverlof, gevolgd door een ½-tijds CDR-contract voor 2 jaar, verlengbaar met tijdskrediet.

Betrokkenheid 

Vanaf mei 2024

Functie

Begeleider

Beschrijving van taken

 • Klanten verwelkomen, informeren, adviseren en begeleiden.
 • Situaties analyseren en de juiste actie ondernemen.
 • Begunstigden informeren over hun rechten en plichten.
 • Inclusie bevorderen - sociale integratie en autonomie voor begunstigden
 • Mensen leren om onafhankelijk te zijn en hen ondersteunen in hun dagelijks leven.
 • Doven en slechthorenden helpen volgens hun verzoeken en behoeften.
 • Brieven schrijven, telefoontjes plegen, dossiers opvolgen.
 • Helpen bij het oplossen van problemen van verschillende aard (sociaal, administratief, sociaaleconomisch, communicatie, enz.)
 • Doven en slechthorenden begeleiden in hun contacten met externe organisaties of mensen.
 • Deelname aan het opstellen van het activiteitenverslag.

Vaardigheden

 • Juridische en sociale kennis
 • Luistervaardigheden.
 • Vermogen om te bemiddelen en te herformuleren.
 • Ethiek en beroepsgeheim, evenals het vermogen om in deze context relaties op te bouwen.
 • Openheid voor de problemen van mensen in moeilijkheden.
 • In staat zijn om standaard IT-tools te gebruiken (office suite, internet, e-mail, enz.)
 • Opvolgen van veranderingen in wetgeving en sociale informatie (huisvestingswet, rechten van vreemdelingen, familierechten, enz.)
 • In staat om procedures te respecteren en te volgen (dossiercontrole en codering)

Profiel

 • Houder van een sociaal baccalaureaat
 • Goede kennis van de Franse gebarentaal in België en van de dovencultuur.
 • Kennis van gehandicaptenzaken (SPF, PHARE, etc.)
 • In staat zijn om specifieke communicatiemiddelen met doven en slechthorenden te beheren (webcam, smartphone video, etc.)

Wij bieden

 • Een salaris in overeenstemming met schaal 319.02 van het Paritair Comité schaal 4
 • Terugbetaling van reiskosten tot 100% voor MIVB-abonnementen
 • Vergoeding per kilometer voor alle andere manieren van reizen met het openbaar vervoer en de fiets
 • Een eindejaarsbonus
 • Een mobiele telefoon
 • Een laptop

Maar ook :

 • Training op maat van uw behoeften
 • Zinvol werk in een team met participatief management

Sollicitaties moeten worden gestuurd naar Pascale van der Belen, directeur van Info-Sourds de Bruxelles; Brugmannlaan 76, 1190 Brussel of per e-mail naar direction@infosourds.be

De vereniging zet zich in voor het naleven van maatregelen ter bestrijding van alle vormen van discriminatie en bevordert een diversiteitsbeleid.

nl_BENederlands (België)