Opleiding

Onze opleidingsprogramma's

De Dienst Opleiding biedt FLE-opleidingen aan: FLE-opleiding Frans vreemde taal, gericht op het leren van Frans en de Franse gebarentaal van België.

In het kader van een partnerschap met Bruxelles Formation en met de steun van Actiris biedt Info-Sourds de Bruxelles ook een reeks modules aan die toegang geven tot een basisopleiding en een vooropleiding of een kwalificerende opleiding. Het doel is doven en slechthorenden op te leiden om hun zoektocht naar werk te vergemakkelijken.

Deze cursussen zijn gratis en toegankelijk in Frans gebarentaal van België of andere visuele communicatiemiddelen.

 

FLE NIVEAU 1

Deze FLE-module maakt deel uit van een trainingsprogramma en is bedoeld om :

 • Taalvaardigheden in nuttig Frans en gebarentaal (LSFB). Het doel is om voldoende autonomie te bieden om een opleiding te volgen die tot een kwalificatie leidt of om een baan te vinden.
 • Basiskennis van hoe de samenleving en sociale relaties in België werken, om socioprofessionele inclusie te vergemakkelijken.

De verschillende thema's (woordenschat, vervoeging en grammatica) zijn :

 • Zijn ervaringen en zichzelf voorstellen;
 • Het alfabet en de cijfers ;
 • Kleuren ;
 • Dagen van de week ;
 • Het weer;
 • De familie ;
 • De routine;
 • Vervoermiddel.

Certificering

Certificaat van deelname.

Type training

Organisme d'insertion socio-professionnelle - Beroepsopleidingscontract om een baan te vinden erkend door Bruxelles Formation.

Wanneer?

Van 8 januari tot 28 juni 2024. Dienstregelingen volgen nog.

FLE NIVEAU 2

Deze FLE-module maakt deel uit van een trainingsprogramma en is bedoeld om :

 • Taalvaardigheden in bruikbaar Frans en gebarentaal (LSFB) om voldoende onafhankelijk te zijn om een opleiding te volgen die leidt tot een kwalificatie of om een baan te zoeken.
 • Basiskennis van de werking van de maatschappij en de sociale relaties in België, om socioprofessionele integratie te vergemakkelijken.

De verschillende thema's (woordenschat, vervoeging en grammatica) :

 • Dagelijks leven en gewoonten ;
 • Haar passies en hobby's ;
 • Het verleden en ervaringen ;
 • Voedsel en recepten ;
 • Gezondheid en advies ;
 • Reizen en bestemmingen ;
 • Werk en toekomstige projecten;
 • Het milieu en ecologische acties.

Certificering

 • Certificaat van deelname
 • Aanwezigheid bij trainingssessies.

Type training

Organisme d'insertion socio-professionnelle - Beroepsopleidingscontract voor werkzoekenden erkend door Bruxelles Formation.

Wanneer?

Van oktober tot december 2024. Tijdschema's volgen nog.

REGISTRATIE

ALPHABMTISATIE 2

Voorbereidende en opfriscursussen in vervoeging, grammatica, woordenschat en schrijven met het oog op het volgen van een alfabetiseringscursus 4, een gekwalificeerde beroepsopleiding of een basisopleiding.

 • Verrijkende woordenschat
 • Basis lezing
 • Schriftelijke communicatie

Certificering

 • Certificaat van deelname.
 • Certificaat van beroepsopleiding.

Type training

Organisme d'insertion socio-professionnelle - Beroepsopleidingscontract voor werkzoekenden erkend door Bruxelles Formation.

Wanneer?

Van 8 januari tot 28 juni 2024. Dienstregelingen volgen nog.

ALPHABMTISATIE 3

Voorbereidende en opfriscursussen in vervoeging, grammatica, woordenschat en schrijven met het oog op het volgen van een alfabetiseringscursus 4, een gekwalificeerde beroepsopleiding of een basisopleiding.

 • Conjugatie
 • Grammatica
 • Verrijkende woordenschat
 • Mcriterium

Certificering

 • Certificaat van deelname.
 • Certificaat van beroepsopleiding.

Type training

Organisme d'insertion socio-professionnelle - Beroepsopleidingscontract voor werkzoekenden erkend door Bruxelles Formation.

Wanneer?

Van 8 januari tot 28 juni 2024. Dienstregelingen volgen nog.

ALPHABMTISATIE 4

Voorbereidende en opfriscursussen in lezen en schrijven, met het oog op het behalen van een beroepskwalificatie of een basisopleiding.

 • Lezen
 • Mcriterium

Certificering

 • Certificaat van deelname.
 • Certificaat van beroepsopleiding.

Type training

Organisme d'insertion socio-professionnelle - Beroepsopleidingscontract voor werkzoekenden erkend door Bruxelles Formation.

Wanneer?

Van 8 januari tot 28 juni 2024. Dienstregelingen volgen nog.

REGISTRATIE

BASISOPLEIDING

Aan het einde van deze training hebben dove mensen het basisniveau Frans en rekenen dat ze nodig hebben, evenals de informatie en hulpmiddelen die ze nodig hebben om hun loopbaan voort te zetten. met training (die leidt tot kwalificaties of een baan) of met ondersteuning bij het vinden van een baan.

De basistraining is bedoeld om algemene kennis up-to-date te brengen door middel van een reeks modules:

Module Frans : verwerving van theoretische begrippen van de Franse taal (schriftelijke communicatie) ;

Module rekenen verwerving van theoretische concepten bij het rekenen ;

ICT-module : verwerving van digitale en technische basisvaardigheden voor afstandsonderwijs ;

Toegankelijkheid : verwerving van hulpmiddelen om de toegankelijkheid in het dagelijks leven te verbeteren: Relais-Signes, enz;

Module transversale vaardigheden: verwerving van levensvaardigheden en instrumenten voor integratie op de werkplek.

Certificering 

 • Certificaat van deelname.
 • Certificaat van beroepsopleiding.

Type training

Organisme d'insertion socio-professionnelle - Beroepsopleidingscontract voor werkzoekenden erkend door Bruxelles Formation.

Wanneer?

Van oktober tot december 2023, maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.00 tot 16.30 uur (21.00 uur/week).

REGISTRATIE

 Voor wie?

(Behalve FLE, waar de opleiding open staat voor iedereen)

Wij richten ons tot:

 • Meerderjarigen
 • Doof of slechthorend zijn;
 • Gedomicilieerd zijn in België of legaal in het land verblijven;
 • Die ingeschreven zijn bij Actiris, FOREM (met de aanvraag voor interregionale mobiliteit) of VDAB.
 • Moeite hebben met lezen en schrijven of toegang hebben tot geschreven Frans.

Hoe contact met ons opnemen?

GSM via WhatsApp, SMS of video: 0489 37 66 12
E-mail training

Bent u niet tevreden?

Begunstigden hebben om verschillende redenen (bv. kwaliteit van de dienstverlening) het recht een klacht in te dienen.

Klachten moeten worden gericht:

nl_BENederlands (België)