Training

Onze trainingsprogramma's

De afdeling Training biedt een FLE-opleiding Frans als vreemde taal, gericht op het leren van Frans en Franse gebarentaal.

In het kader van een partnerschap met Bruxelles Formation en met de steun van Actiris biedt Info-Sourds de Bruxelles ook de volgende cursussen aan alfabetiseringsmodules en basistraining om doven en slechthorenden aan werk te helpen.

Deze cursussen zijn gratis en beschikbaar in gebarentaal of andere visuele communicatiemiddelen.

Om tegemoet te komen aan een reële behoefte van niet-Franstaligen om hun Frans te verbeteren, werd op initiatief van het Formation-team een FLE-cursus (niveau A0-A2) opgezet. Deze cursus is onafhankelijk van de subsidiërende kracht van Bruxelles Formation.

Le Frans als vreemde taal (FLE) is een opleidingsprogramma gericht op het leren van de Franse taal en de Franse gebarentaal van België (LSFB). De cursus staat open voor anderstaligen met als doel hun sociale, culturele en professionele integratie te verbeteren.

Wanneer vindt de training plaats?

Dinsdag en donderdag van 10 januari tot 30 juni 2023 van 9.00 tot 16.30 uur.

REGISTRATIE

De huidige cursus bestaat uit twee complementaire en evoluerende modules:

Geletterdheid 3 : acquisition des prérequis et remise à niveau des connaissances en matière de conjugaison, grammaire, vocabulaire et d’écriture en vue de poursuivre une formation en Alphabétisation 4, une formation professionnelle qualifiante ou une formation de base à visée d’un niveau de CEB (Certificat d’études de base).

Geletterdheid 4 : acquisition des prérequis et remise à niveau des connaissances en matière de lecture et d’écriture, en vue de poursuivre une formation professionnelle qualifiante ou une formation de base, à visée d’un niveau de CE1D (premier degré de l’enseignement secondaire).

Wanneer vinden deze cursussen plaats?

Dinsdag, donderdag en vrijdag, van 10 januari tot 30 juni 2023, van 9.00 tot 16.30 uur.

REGISTRATIE

De basistraining is bedoeld om algemene kennis up-to-date te brengen door middel van een reeks modules:

Module Frans

Rekenmodule : De modules Frans en wiskunde zijn samen goed voor 80% van de cursus.

ICT-module : verwerving van digitale en technische basisvaardigheden voor afstandsonderwijs en/of telewerken.

Module interdisciplinaire vaardigheden : het verwerven van werkgerelateerde vaardigheden. Aan het einde van deze training hebben dove mensen het vereiste basisniveau van Frans en rekenen, evenals de informatie en hulpmiddelen om hun professionele integratie voort te zetten. Hetzij met een opleiding (vastberadenheid, vooropleiding en inclusieve opleiding die tot kwalificaties leidt) of met ondersteuning bij het vinden van een baan.

Wanneer vindt de training plaats?

Van 2 oktober tot 15 december 2023. Verdere details volgen.

REGISTRATIE

 

Voorwaarden

(Behalve voor FLE, waar de cursus voor iedereen toegankelijk is)

  • + 18-plussers.
  • Een Franstalige dove of slechthorende zijn.
  • Gedomicilieerd zijn in België of legaal in het land verblijven.
  • Geregistreerd zijn bij Actiris, FOREM (met de interregionale mobiliteitsapplicatie) of de VDAB.
  • Niet kunnen lezen en schrijven, of moeite hebben met toegang tot geschreven Frans.

Neem contact op met

GSM via WhatsApp, sms of video : 0484 63 94 38
E-mail training

Niet tevreden?

Uitkeringsgerechtigden hebben het recht om klachten in te dienen, om verschillende redenen (bijvoorbeeld over de kwaliteit van de dienstverlening)

Klachten moeten worden gestuurd naar :

  • per video via WhatsApp op het volgende nummer 0484 63 94 38
  • via de claimformulier
  • op COCOF inspectiedienst in overeenstemming met artikel 110 van het decreet - 17/01/2014 - over de integratie van personen met een handicap 
nl_BENederlands (België)