Tolken in gebarentaal

Het gaat om het tolken van gebarentaal van Franstalig België naar het Frans en omgekeerd. Met andere woorden, de overgang van de ene taal naar de andere, waarbij de betekenis, de intentie en de culturele betekenis van de boodschappen worden overgebracht. Deze diensten kunnen worden geleverd door een enkele tolk of door een team van twee (2 horende tolken of een horende tolk en een doventolk). Deze tweede dienstverlener zorgt voor een extra aflossing wanneer de linguïstische en culturele band/het begrip tussen de horende tolk en de dove persoon niet optimaal is, bijvoorbeeld wanneer de dove persoon niet-standaard gebaren gebruikt, de horende tolk niet begrijpt, enz.

Wie kan verzoeken indienen bij het SISB?

INTERPRETATIE IN GEBARENTAAL

Dove mensen

1ste LIJN

Rechtspersonen

2de LIJN

Voor doven en slechthorenden in Brussel die geregistreerd zijn bij de SISB of voldoen aan de voorwaarden voor registratie.

Diensten elke dag van de week beschikbaar.

 

Voor elke organisatie in de publieke sector, gezondheidszorg of sociale sector die zichzelf toegankelijk wil maken voor een of meer van de volgende groepen identificeerbare dove of slechthorende mensen.
TARIEVEN

10 euro/kwartaal
De dove moet de bijdrage betalen om in aanmerking te komen voor de uitkeringen.

Deze bijdrage moet gestort worden op de rekening van de vzw ISB:
BE59 2100 4755 6526
Vermelding: SISB-bijdrage + de naam van de dove persoon.NAAM.

70 euro/uur *
+ Reiskosten van 16 euro voor Brusselse tolk of 35 euro voor niet-Brusselse tol.
+ Optionele voorbereidingskosten: forfaitair bedrag van 35 euro :
+ Toeslag:
- 10 uur vanaf 18.00 uur en op zaterdag.
- Vanaf 20 euro/uur op zon- en feestdagen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* De Brusselse openbare en sociale diensten kunnen genieten van een korting van 25 euro per uur

Documenten voor begunstigden

Als u wilt profiteren van de diensten van de SISB, is het noodzakelijk :

Uurrooster

Maandag t/m donderdag van 9.00 tot 12.30 en van 13.30 tot 16.00 uur
Vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 15.00 uur

Contact

Vaste lijn: 02 644 68 84

1ste LIJN 2de LIJN

GSM via WhatsApp, SMS of video : 0498 43 43 34

1ste Lijn E-mail

Stuur een aanvraag

 GSM via WhatsApp, sms of video : 0487 44 06 11

2de Lijn E-mail

Stuur een aanvraag

 

 

 

 

 

Het team

1ste LIJN 2de LIJN

Fatima Ouriaghli
1/2 Tijd Applicatiebeheerder

Laurence Bier
Tolk halftijds

Patrice Jabeneau
Tolk halftijds

Bénédicte Roberfroid
Tolk halftijds

Fatima Ouriaghli
1/2 Tijd Applicatiebeheerder

Benjamin Delplace
Tolk halftijds

Claudine Russo
Tolk 1/3 van een voltijdse betrekking

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het juiste gebruik van een tolk

Informatie van de Vereniging van Tolken en Vertalers Gebarentaal van Franstalig België - ABILS

Voorbereiding

Ongeacht het type interventie waarvoor een tolk nodig is, is enige achtergrondinformatie essentieel voor de tolk om zijn werk goed te kunnen doen. De tolkdienst zal je vragen :

  • het kader van de vergadering,
  • de namen en functies van de deelnemers, als ze elkaar kennen.
  • eventuele precedenten (interviews, vergaderingen, conferenties, training, informatie, etc.),
  • de te gebruiken documenten (tekst, notulen, dia's, afbeeldingen, film, enz.).

Al deze gegevens moeten zo snel mogelijk worden doorgegeven aan de dienst, en indien mogelijk zelfs al bij de boeking. Hoe duidelijker en vollediger de informatie, hoe relevanter de tussenkomst van de tolk zal zijn.

Bij conferentietolken is een goede voorbereiding essentieel. De tolkendienst kan zich het recht voorbehouden om een dienst te annuleren als er geen of onvoldoende voorbereidende elementen zijn.

Beheer van fysieke ruimte en geluid

  • Plaats de tolk tegenover de deelnemers die de uitwisselingen in gebarentaal volgen. Noch de tolk, noch de dove deelnemers mogen tegen het licht staan,
  • De rol van de tolk varieert afhankelijk van het type interventie:

- Persoonlijk interview De tolk staat naast de luisteraar, iets naar achteren.
Vergadering : de tolk zit naast de sessiemoderator. Houd er rekening mee dat de moderator zijn of haar rol moet spelen, anders kan de tolk zijn of haar rol niet spelen.
Conferentie: de tolk op het podium staat zodat hij of zij goed zichtbaar is. Gerichte verlichting voor de tolk is essentieel, vooral als de zaal in het donker wordt gezet om documenten uit te zenden. In dit geval moet de tolk kunnen zien wat er wordt uitgezonden, rechtstreeks op het algemene scherm of, nog beter, op een voldoende grote monitor van hoge kwaliteit. Een specifieke geluidsmonitor is essentieel voor het tolken. Denk ook aan microfoons als de deelnemers waarschijnlijk zullen spreken.

Rekening houden met het tijdsverschil

Tolken, zelfs simultaan, gebeurt met een vertraging van enkele seconden. Verwacht geen onmiddellijke reacties en wees niet verbaasd als de mensen die je toespraak volgen door te tolken "laat" reageren.
Tolken overbrugt de communicatiekloof tussen twee talen en twee culturen. Soms maken culturele verschillen vertalen moeilijk of zelfs onmogelijk, en de reacties kunnen verrassend zijn:

  • Het is vaak onmogelijk om humor te vertalen, in welke taal je ook werkt. Wees niet verbaasd als de persoon met wie je spreekt niet reageert zoals je verwacht.
  • Voor de interpretatie van zeer culturele elementen zijn lange zinnen nodig. Bijvoorbeeld, alle elementen met betrekking tot muziek hebben vaak weinig weerklank voor de dovengemeenschap en omgekeerd, het Congres van Milaan of Santiago de Compostela betekenen niets voor horende mensen.
  • Als je specifieke termen of acroniemen gebruikt, zelfs als alle deelnemers ze begrijpen, kan de tolk je vragen om ze duidelijker te maken. Het is erg moeilijk om dingen te vertalen die niet logisch zijn.
  • Op dezelfde manier moeten dove mensen voorzichtig zijn met het uitleggen van de niet-standaard tekens die ze gebruiken. De namen van mensen of plaatsen moeten bijvoorbeeld gevolgd worden door hun spelling.
nl_BENederlands (België)