Ondersteuning

Wij zijn er om u te begeleiden naar zelfredzaamheid

Presentatie

De Begeleidingsdienst (NV) is door de FGC erkend als begeleidingsdienst van categorie 1 voor doven en slechthorenden in Brussel sinds november 2013 en als dienst van categorie 2 sinds maart 2018 (Besluit 2018/550).

De dienst helpt de begunstigden om hun zelfredzaamheidsprojecten, zelfontplooiing en deelname aan de samenleving te verwezelijken. Daartoe bieden we informatie, begeleiding, ondersteuning en opleiding om tegemoet te komen aan hun behoeften in alle aspecten van het dagelijks leven, met name op het gebied van:

 • huisvestiging
 • werk
 • gezin
 • familie
 • budgetbeheer
 • administratief beheer
 • vrije tijd
 • gezondheid
Wij vertrekken vanuit de aanvraag van de begunstigde die zijn project zelf in handen heeft. Wij gaan over tot een globale en multidimensionele analyse van de aanvraag.
De begeleiding is geïndividualiseerd en stelt ons in staat om de acties van de begunstigde aan elke situatie aan te passen.
De communicatie tussen de begunstigde en de begeleider gebeurt in gebarentaal (LSFB) en/of mondeling, met visuele hulpmiddelen (aangepaste woorden, beelden, schema's, enz.). Dit maakt de begeleidingsdienst van Info-Sourds bijzonder.
De begeleiding wordt gegeven in een open omgeving en vindt plaats in de leefomgeving van de begunstigde. Afspraken kunnen thuis, op het werk, in de kantoren van de dienst of op een andere derde plaats worden gemaakt.

Voor wie?

Wij richten ons tot:

 • Doven of slechthorenden, die al dan niet de gebarentaal machtig zijn
 • Meerderjarigen
 • Wonende in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 • Die voldoen aan de criteria voor toelating tot de dienst PHARE

Aangezien deze persoon de drijvende kracht is achter het begeleidingsproject, is zijn/haar motivatie essentieel voor het succes ervan. Hij/zij moet bereid zijn het huishoudelijk reglement van de dienst en de met de NV gesloten begeleidingsovereenkomst na te leven.

Het moet bereid zijn om de ROI van de dienst en de ondersteuningsovereenkomst die met de dienst is opgesteld, te respecteren.

Wanneer?

 • Maandag tot vrijdag
 • 9u tot 17u (tot 19u voor begunstigden die werken)
 • Op afspraak
 • Fysieke en telefonische aanwezigheid op donderdagochtend van 9u tot 12u.

De kantoren van de Dienst Begeleiding bevinden zich op de 2e en 3e verdieping. Elke begeleidster beschikt over een individuele kamer om de vertrouwelijkheid van de gesprekken te garanderen.

Hoeveel?

Bij besluit moet de NV een maandelijkse bijdrage vragen aan de doven die van de dienst gebruik maken. Het bedrag is vastgesteld op 3 euro per persoon. Deze bijdrage kan worden gestort op de rekening van de vzw Info- Sourds:

  BE72 2100 4755 5516

  Vermelding: Bijdrage aan de dienst Begeleiding + naam en voornaam.

  De Begeleidingsdienst behoudt zich het recht voor de voortzetting van de opvolging te weigeren indien de begunstigde niet in orde is met de betalingen.

  Contact

  Telefoon: 02 644 68 87
  GSM via WhatsApp, SMS of video: 0491 37 71 10
  Ondersteuning per e-mail
  Ter plaatse: Brugmannlaan, 76 1190 Vorst – 3e verdieping

  Vul voor alle registratie- en informatieaanvragen het formulier in door op de volgende knop te klikken:

  AANVRAAG TOT REGISTRATIE

  Bent u niet tevreden?

  Begunstigden hebben om verschillende redenen (bv. kwaliteit van de dienstverlening) het recht een klacht in te dienen.

  Klachten moeten worden gericht:

  • per video via WhatsApp: 0491 37 71 10
  • via het klachtenformulier 
  • aan FGC overeenkomstig artikel 110 van het decreet - 17/01/2014 - betreffende de inclusie van personen met een handicap op het volgende e-mailadres:
  nl_BENederlands (België)