Huishoudelijk reglement van de dienst Begeleiding

Plichten en rechten van de dienst ten aanzien van de dove persoon

    1. Plichten van de dienst

Plichten en rechten van de dienst ten aanzien van de dove persoon

       2. Rechten van de dienst

Plichten en rechten van de dove persoon

   1. Plichten

Plichten en rechten van de dove persoon

 2. Rechten 

Evaluatie van het project van de dove persoon

Samenwerking met de dienst en modaliteiten van deelname van de dove begunstigden aan het begeleidingsproces

Procedures voor het indienen van verzoeken om informatie en van klachten en hoe deze werken

Maatregelen bij niet-naleving van de werkingsregels

De verantwoordelijke voor het beheer van de dienst en de voorzitter van het bestuursorgaan

Financiële bijdrage van doven

Jaarlijks raadplegingsproces

nl_BENederlands (België)