Ondersteuning werkgelegenheid

Wij ondersteunen doven en slechthorenden in hun zoektocht naar werk

in hun zoektocht naar een baan

Hoewel werk een grondrecht is, blijft de toegang tot werk een uitdaging voor veel mensen die ernaar streven, waaronder doven en slechthorenden in het Brussels Gewest. Info-Sourds de Bruxelles biedt daarom, in samenwerking met Actiris, GRATIS en gerichte ondersteuning tijdens de verschillende stappen in het zoeken naar werk.

In een gezamenlijke inspanning bepalen de werkzoekende en de consulent samen het beroepsproject, ondersteund door een reeks acties gericht op het versterken van vaardigheden en het verminderen van de impact van blokkerende factoren in de professionele integratie van de persoon.

Dit wordt als volgt gedefinieerd:

 • Registratie bij Actiris
 • Voorstel voor een stage of een contract voor professionele aanpassing (CAP)
 • Advies en begeleiding
 • Hulp bij het opstellen van een CV en sollicitatiebrief
 • Verstrekking van tools en steun voor de ontwikkeling van vaardigheden
 • Voorbereiding en ondersteuning bij sollicitatiegesprekken
 • Follow-up na ondertekening van het contract
 • Enz.

  Voor doven en slechthorenden die onlangs via onze dienst Werkgelegenheid zijn aangenomen, bieden we uitgebreide ondersteuning voor, tijdens en na de ondertekening van het arbeidscontract. De begeleidingsdienst biedt:

  • Advies en voorlichting van werkgevers
  • Administratieve bijstand bij verzoeken om redelijke aanpassingen
  • Hulp bij de administratieve procedures voor het verkrijgen van een toelating om te werken in een maatwerkbedrijf (ETA)
  • Follow-up tijdens het eerste jaar
  • Begeleiding en advies naar passende vormingen

   Voor wie?

   • Meerderjarigen
   • Doven of slechthorenden
   • Die ingeschreven staan als werkzoekende bij Actiris
   • Die gedomicilieerd zijn in België

   Wanneer?

   Maandag tot vrijdag van 9 tot 17 uur op afspraak in onze kantoren of tijdens externe begeleidingen.

   Hoe contact met ons opnemen?

   Tel: 02 644 68 90
   GSM via WhatsApp, SMS of video  0472 42 23 80, 0486 29 67 05 of 0489 34 86 00
   E-mail Werkgelegenheid

    

   Bent u niet tevreden?

   Begunstigden hebben om verschillende redenen (bv. kwaliteit van de dienstverlening) het recht een klacht in te dienen.

   Klachten moeten worden gericht:

   • per e-mail Directie E-mail
   • via het klachtenformulier
   • aan de inspectiedienst van de FGC overeenkomstig artikel 110 van het decreet - 17/01/2014 - betreffende de inclusie van de persoon met handicap

   WERKGEVER? KLIKKEN!

   Wat moet u als werkgever weten over voordelen of aanpassingen voordat u een persoon met gehoorbeperking in dienst neemt?

   nl_BENederlands (België)