Ondersteuning werkgelegenheid

We ondersteunen mensen die doof of slechthorend zijn

in hun zoektocht naar een baan

Hoewel werk een fundamenteel recht is, blijft de toegang tot werk een uitdaging voor veel mensen die werk ambiëren, waaronder doven en slechthorenden in het Brussels Gewest. Info-Sourds de Bruxelles biedt daarom, in samenwerking met Actiris, GRATIS en gerichte ondersteuning tijdens de verschillende fasen van het zoeken naar werk.

De werkzoekende en de begeleidingswerker bepalen samen het carrièreplan, ondersteund door een reeks acties om de vaardigheden te verbeteren en de impact te verminderen van factoren die de integratie van de persoon in de wereld van het werk in de weg staan.

Dit wordt als volgt gedefinieerd:

 • Registreren bij Actiris
 • Voorgestelde stage of contract voor beroepsaanpassing (CAP)
 • Advies en begeleiding
 • Hulp bij het maken van een CV en begeleidende brief
 • Hulpmiddelen bieden en vaardigheden helpen ontwikkelen
 • Voorbereiding en ondersteuning voor sollicitatiegesprekken
 • Follow-up na ondertekening van het contract
 • Enzovoort.

  Voor doven en slechthorenden die onlangs zijn aangenomen via de arbeidsbemiddelingsdienst van Info-Sourds bieden we uitgebreide ondersteuning voor, tijdens en na de ondertekening van het contract. De ondersteuning van de dienst omvat

  • Advies en informatie voor werkgevers
  • Administratieve hulp bij verzoeken om redelijke aanpassingen
  • Hulp bij de administratieve formaliteiten voor het verkrijgen van een werkvergunning voor een aangepast werkbedrijf (ETA)
  • Follow-up tijdens het eerste jaar
  • Ondersteuning en advies over geschikte training

   Voorwaarden

   • + 18-plussers
   • Êdoof of slechthorend zijn
   • Être domicilié à Bruxelles
   • Êingeschreven staan als werkzoekende bij Actiris

   Dienstregeling

   Maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur, op afspraak in onze kantoren of tijdens externe bezoeken.

   Neem contact op met

   Telefoon: 02 644 68 90
   GSM via WhatsApp, sms of video  Tel.: 0472 42 23 80, 0486 29 67 05 of 0489 34 86 00
   E-mail Werkgelegenheid

    

   Niet tevreden?

   Uitkeringsgerechtigden hebben het recht om klachten in te dienen, om verschillende redenen (bijvoorbeeld over de kwaliteit van de dienstverlening)

   Klachten moeten worden gestuurd naar :

   Werkgevers klikken!

   Vraag je je als werkgever af van welke voordelen, aanpassingen of voorwaarden je op de hoogte moet zijn voordat je iemand met een gehoorbeperking in dienst neemt?

   nl_BENederlands (België)