Tolk- en vertaaldiensten (SISB)

Wij zijn er om de communicatie te vergemakkelijken

tussen doven en horenden

Presentatie

De doventolkdienst van Brussel (SISB) heeft tot doel de communicatie tussen doven en horenden te vergemakkelijken door middel van vertolking in gebarentaal of transliteratie (Langue française Parlée Complétée, liplezen, Frans met tekens of visuele hulpmiddelen), zowel fysiek of op afstand (Projet Relais-Signes : www.relais-signes.be).

Ons dienstenaanbod

Het gaat om het tolken vanuit Franstalig België naar het Frans en omgekeerd, d.w.z. het overschakelen van de ene taal naar de andere terwijl de betekenis, de intentie en de culturele inhoud van de boodschappen worden overgebracht. Deze diensten kunnen worden geleverd door één tolk of door een tolkenpaar (twee horende tolken of een horende en een dove tolk). Deze tweede dienstverlener zorgt voor een extra aflossing wanneer de taalkundige en culturele link/begrip tussen de horende tolk en de dove niet optimaal is, bijvoorbeeld wanneer de dove niet-standaard gebaren gebruikt, de horende tolk niet begrijpt, ...
In samenwerking met de Waalse doventolkdienst voeren wij het project Relais-Signes uit. Relais- signes is een tolkdienst op afstand voor telefoongesprekken of korte gesprekken tussen een dove en een horende persoon. Deze dienst is bedoeld voor korte gesprekken in België waarvoor geen persoonlijke tolk nodig is. Voor praktische informatie kunt u terecht op hun website: www.relais-signes.be/calendrier.php.
Deze bestaat uit verschillende visuele middelen die door de professional worden ingezet om het begrijpen van het Frans door de dove te vergemakkelijken: Gesigneerd Frans. Hierbij worden de gebaren overgenomen en vertaald naar de grammaticale structuur van het Frans. Langue Parlée Complétée (LPC). LPC is een techniek die tot doel heeft het liplezen aan te vullen om het voor de dove volledig verstaanbaar te maken. Het is dus een hulpmiddel voor de waarneming van spraak op de lippen. Mondelinge herformulering. Dit proces vergemakkelijkt liplezen.

De SISB is onderverdeeld in twee diensten

1ste LIJN 2de LIJN

Bestemd voor doven

Diensten elke dag van de week beschikbaar.

 

Bestemd voor overheidsdiensten en non- profitorganisaties.

Houd er rekening mee dat deze services alleen beschikbaar zijn:

  • Dinsdag de hele dag
  • Woensdagochtend
TARIEVEN

10 euro/kwartaal
De dove moet de bijdrage betalen om in aanmerking te komen voor de uitkeringen.

Deze bijdrage moet gestort worden op de rekening van de vzw ISB:
BE59 2100 4755 6526
Vermelding: SISB-bijdrage + de naam van de dove persoon.NAAM.

60 euro/uur *
+ Reiskosten van 16 euro voor Brusselse tolk of 35 euro voor niet-Brusselse tol.
+ Optionele voorbereidingskosten: 35 euro/uur
+ Toeslag:
- 10 euro na 18 uur en op zaterdag.
- 20 euro op zon- en feestdagen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* De Brusselse openbare en sociale diensten kunnen genieten van een korting van 25 euro per uur

Uurrooster

Van maandag tot donderdag van 9u tot 12u30 en van 14u tot 16 u
Vrijdagen van 9u tot 12u30 en van 14u tot 15u

Contact

Vaste lijn: 02 644 68 84

1ste LIJN 2de LIJN

GSM via WhatsApp, SMS of video : 0498 43 43 34

1ste Lijn E-mail

Stuur een aanvraag

 GSM via WhatsApp, sms of video : 0487 44 06 11

2de Lijn E-mail

Stuur een aanvraag

 

 

 

 

 

Het team

1ste LIJN 2de LIJN

Fatima Ouriaghli
Beheerder van de aanvragen

Laurence Bier
Tolk halftijds

Patrice Jabeneau
Tolk halftijds

Bénédicte Roberfroid
Tolk halftijds

Faustine Sechehaye
Beheerder van de aanvragen

Benjamin Delplace
Tolk halftijds

Claudine Russo
Tolk 1/3 van een voltijdse betrekking

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documenten voor begunstigden

Als u wilt profiteren van de diensten van de SISB, is het noodzakelijk :

  • te registreren bij het SISB via de registratieformulier
  • te hebben ondertekend het certificaat ontvangst van ROI en serviceplan
  • de kwartaalcontributie aan het SISB te hebben betaald

Documenten voor tolken

Huishoudelijk Reglement 1ste lijn
Huishoudelijk Reglement 2de lijn

Bent u niet tevreden?

Begunstigden hebben om verschillende redenen (bv. kwaliteit van de dienstverlening) het recht om een klacht in te dienen.

Klachten moeten worden gericht:

  • per video via WhatsApp: 0496 27 30 26
  • via het klachtenformulier
  • aan FGC overeenkomstig artikel 110 van het decreet - 17/01/2014 - betreffende de inclusie van personen met een handicap op het volgende e-mailadres:
nl_BENederlands (België)