Tolk- en vertaaldiensten (SISB)

Wij zijn er om de communicatie te vergemakkelijken

tussen doven en horenden

Presentatie

De Service d'Interprétation des Sourds de Bruxelles (SISB) heeft als doel de communicatie tussen doven/slechthorenden en doven/slechthorenden te vergemakkelijken door het aanbieden van gebarentolken of transliteratie (Langue Française Parlée Complétée, liplezen, ondertekend Frans), zowel face-to-face als op afstand (Projet Relais-Signes).

Ons dienstenaanbod

Het gaat om het tolken vanuit Franstalig België naar het Frans en omgekeerd, d.w.z. het overschakelen van de ene taal naar de andere terwijl de betekenis, de intentie en de culturele inhoud van de boodschappen worden overgebracht. Deze diensten kunnen worden geleverd door één tolk of door een tolkenpaar (twee horende tolken of een horende en een dove tolk). Deze tweede dienstverlener zorgt voor een extra aflossing wanneer de taalkundige en culturele link/begrip tussen de horende tolk en de dove niet optimaal is, bijvoorbeeld wanneer de dove niet-standaard gebaren gebruikt, de horende tolk niet begrijpt, ...

MEER INFO

In samenwerking met de Service d'Interprétation des Sourds de Wallonie voeren we het project Relais-Signes. Signaalrelais is een tolkdienst op afstand voor telefoongesprekken of korte gesprekken tussen een dove en een horende persoon. Deze service is bedoeld voor korte gesprekken in België waarvoor geen persoonlijke tolk nodig is..

MEER INFO

Langue Française Parlée Complétée (LfPC). LfPC is een techniek die ontworpen is om liplezen aan te vullen zodat het volledig verstaanbaar wordt voor dove mensen. Het is dus een hulpmiddel om spraak op de lippen waar te nemen. Mondelinge herformulering. Dit proces vergemakkelijkt liplezen.

MEER INFO

Bent u niet tevreden?

Begunstigden hebben om verschillende redenen (bv. kwaliteit van de dienstverlening) het recht om een klacht in te dienen.

Klachten moeten worden gericht:

  • per video via WhatsApp: 0496 27 30 26
  • via het klachtenformulier
  • aan FGC overeenkomstig artikel 110 van het decreet - 17/01/2014 - betreffende de inclusie van personen met een handicap op het volgende e-mailadres:
nl_BENederlands (België)