Vertolking en transliteratie (SISB)

We zijn er om communicatie te vergemakkelijken

tussen dove en horende mensen

Presentatie

De Service d'Interprétation des Sourds de Bruxelles (SISB) heeft als doel de communicatie tussen doven/slechthorenden en horenden te vergemakkelijken door middel van gebarentolken of transliteratie (Langue Française Parlée Complétée, liplezen, ondertekend Frans), face-to-face of op afstand (Projet Relais-Signes : www.relais-signes.be).

Onze diensten

Het gaat om het tolken van gebarentaal van Franstalig België naar het Frans en omgekeerd. Met andere woorden, de overgang van de ene taal naar de andere, waarbij de betekenis, de intentie en de culturele betekenis van de boodschappen worden overgebracht. Deze diensten kunnen worden geleverd door een enkele tolk of door een team van twee (2 horende tolken of een horende tolk en een doventolk). Deze tweede dienstverlener zorgt voor een extra aflossing wanneer de linguïstische en culturele band/het begrip tussen de horende tolk en de dove persoon niet optimaal is, bijvoorbeeld wanneer de dove persoon niet-standaard gebaren gebruikt, de horende tolk niet begrijpt, enz.
Nous menons, en partenariat avec le Service d’Interprétation des Sourds de Wallonie, le projet Relais-Signes. Relais-signes est un service d’interprétation à distance pour des appels téléphoniques ou de courts entretiens entre une personne sourde et une personne entendante. Ce service est destiné aux appels de courte durée, en Belgique, qui ne nécessitent pas un interprète en présentiel. Ga voor praktische informatie naar hun website: www.relais-signes.be/calendrier.php.
Het bestaat uit verschillende visuele hulpmiddelen die door een professional worden gebruikt om het voor dove mensen makkelijker te maken om Frans te begrijpen: gesigneerd Frans. De tekens zijn gebaseerd op de grammaticale structuur van het Frans. Langue Parlée Complétée (LPC). LPC is een techniek die ontworpen is om liplezen aan te vullen zodat het volledig verstaanbaar wordt voor doven. Het is dus een hulpmiddel bij liplezen. Mondelinge herformulering. Dit proces vergemakkelijkt liplezen.

De SISB is verdeeld in twee afdelingen

1e regel 2e LIJN

Voor doven en slechthorenden die geregistreerd staan bij de SISB.

Diensten elke dag van de week beschikbaar.

 

À destination de toute organisation bruxelloise désirant se rendre accessible.

Houd er rekening mee dat deze services alleen beschikbaar zijn :

  • Dinsdag de hele dag
  • Woensdagochtend
  • Donderdag de hele dag
TARIEVEN

10 euro/kwartaal
De dove persoon moet bijdragen betalen om een uitkering te krijgen.

Deze bijdrage moet worden gestort op de rekening van de vzw ISB :
BE59 2100 4755 6526
Communicatie: 1, 2, 3 of 4 TRIM + NAME + PRNAAM.

60 euro/uur *
+ Reiskosten van 16 euro voor tolken uit Brussel of 35 euro voor tolken van buiten Brussel.
+ Optionele voorbereidingskosten: 35 euro/uur
+ Toeslag :
- 10 vanaf 18.00 uur en op zaterdag.
- 20 op zon- en feestdagen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Openbare en sociale diensten in Brussel kunnen profiteren van een korting van €25 per uur, afhankelijk van de beschikbare budgetten.

Kantooruren

Maandag tot donderdag, 9u tot 12u30 en 14u tot 16u
Vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur en van 14.00 tot 15.00 uur

Contacten

Vaste lijn: 02 644 68 84

1e regel 2e LIJN

GSM via WhatsApp, sms of video : 0498 43 43 34

1e lijns e-mail

EEN VERZOEK STUREN

 MOBIEL : 0487 44 06 11

E-mail 2e regel

EEN VERZOEK STUREN

 

 

 

 

 

L'Équipe

1e regel 2e LIJN
Fatima Ouriaghli
Applicatiemanager

Faustine Sechehaye
Applicatiemanager

 

 

 

 

 

 

De artiesten

Laurence Bier
Voltijdse tolk

Patrice Jabeneau
3/5 keer tolk

Bénédicte Roberfroid
tolk 1/2 tijd

Claudine Russo
Tolk 1/3 tijd

Manon Simon
Tolk 1/3 tijd

Niet tevreden?

Begunstigden hebben het recht om een klacht in te dienen, om verschillende redenen (bijv. kwaliteit van de dienstverlening)

Klachten moeten worden gestuurd naar :

  • par vidéo via WhatsApp au numéro suivant : 0484 84 89 12
  • via de claimformulier
  • op COCOF inspectiedienst in overeenstemming met artikel 110 van het decreet - 17/01/2014 - over de integratie van personen met een handicap
nl_BENederlands (België)