Geschiedenis van de vzw

 

Info-Sourds de Bruxelles is sinds 10 oktober 1996 erkend als vzw in het Belgisch Staatsblad.

Ze is opgericht ten gevolge van de politieke wil van de FGC om de diensten voor dove volwassenen in Brussel in één vereniging onder te brengen. In het begin was alleen de dienst vertolking (SISB) als "initiatief" door de FGC gesubsidieerd. De vereniging kreeg ook de steun van de FFSB (Fédération Francophone des Sourds de Belgique), o.m. door het delen van voorzieningen.

Enkele mijlpalen:

 • 1998: oprichting van de SARE (Hulpdienst voor tewerkstelling met de steun van IRSA en Actiris.
 • 2000: de SISB wordt door de FGC erkend als tolkdienst voor doven in Brussel.
 • 2001: De vereniging krijgt een ACS-tolk in gebarentaal en een ACS-sociaal werker.
 • 2003: De vereniging krijgt een ACS-hulpboekhouding.
 • 2005: het bestuur delegeert de coördinatie van de vereniging (ACS-betrekking)
 • 2007: start van het partnerschap met Bruxelles Formation: workshops voor burgerschapsvorming, die later ODPG (Orientation et Détermination Professionnelle Généraliste) workshops worden.
 • 2011: 1ste APS-overeenkomst met Actiris.
 • 2013: FGC-erkenning als begeleidingsdienst van categorie 1.
 • 2014: Actiris kondigt het einde van zijn RAEA-partnerschap aan (Workshops Actief Zoeken naar Werk). Herstructurering is noodzakelijk.
 • 2016: einde van het RAEA-partnerschap in december.
 • 2017: nieuw APS-partnerschap met Actiris.
 • 2018: Het "SACIPS"-besluit (dienst ter ondersteuning van communicatie en gebarentolken) treedt in werking.
 • 2018 : Opwaardering van de begeleidingsdienst tot categorie 2.
 • 14 september 2018: Opendeurdag om een nieuw logo te presenteren dat onze positionering weerspiegelt: "Een mens in de eerste plaats!".
nl_BENederlands (België)