Openbare schrijver

Hulp bij het lezen en begrijpen van je schriftelijke documenten

A publieke brievenschrijver is verantwoordelijk voor het helpen van mensen bij het lezen, begrijpen, sorteren en vertalen in gebarentaal van de brieven die ze brengen. Hij of zij helpt ook elke begunstigde bij het invullen van online formulieren en het schrijven van antwoorden op brieven, volgens de gewenste inhoud en vorm. Dit is een proefproject voor doven en slechthorenden die moeite hebben met het begrijpen van geschreven documenten.

Houd er rekening mee dat de openbare briefschrijver (EP) niet :

  • Een tolk gebarentaal
  • Een hulpmiddel voor communicatie
  • Een maatschappelijk werker
  • Een metgezel
  • Een trainer
  • Een jobcoach

We willen het kader zo veel mogelijk beperken zodat de diensten van de openbare schrijver duidelijk onderscheiden worden van die van de diensten Begeleiding, Vertolking, Tewerkstelling, Opleiding en Relais-Signes. Indien nodig geven ze informatie en verwijzen ze mensen door naar de juiste diensten.

Wanneer?

Deze openbare brievenschrijfdienst werkt op een drop-in basis, wat verklaart waarom er geen telefoonnummer of e-mailadres aan is toegewezen. Schrijverskantoren zijn open ZONDER afspraak (en alleen persoonlijk) gedurende twee halve dagen per week. Ze vinden elke woensdagochtend plaats van 9.00 tot 12.00 uur en donderdagmiddag van 13.30 tot 16.00 uur. En op dinsdag om de andere week van de maand van 16.00 tot 18.00 uur. Om aan zoveel mogelijk verzoeken te kunnen voldoen, zijn de interviews beperkt tot 30-45 minuten per persoon.

nl_BENederlands (België)