Openbare brievendienst

Hulp bij het lezen en begrijpen van je geschreven documenten

A publieke brievenschrijver is verantwoordelijk voor het helpen van mensen bij het lezen, begrijpen, sorteren en vertalen in gebarentaal van de brieven die ze brengen. Ze helpen mensen ook bij het invullen van online formulieren en het schrijven van antwoorden op brieven, afhankelijk van de inhoud en de vorm.

Dit is een proefproject dat voorbehouden is aan de begunstigden van de verschillende diensten van Info-Sourds. We zijn momenteel op zoek naar financiële steun om het open te stellen voor alle doven en slechthorenden in Brussel.

Attentie, de openbare brievenschrijver (EP) :

  • Biedt geen follow-up maar af en toe wel hulp
  • Biedt geen vertolking in gebarentaal.
  • Geen eerstelijns sociale ondersteuningsdienst
  • Organiseert geen telefonische afspraken: alle verzoeken worden doorgestuurd naar Relais-Signes

We willen de reikwijdte zo veel mogelijk beperken, zodat de diensten van de briefschrijver duidelijk worden onderscheiden van die van de diensten Begeleiding, Vertolking, Tewerkstelling, Opleiding en Relais-Signes. Als een verzoek buiten de opdracht van de schrijver valt, zal hij of zij de persoon informeren en doorverwijzen naar de juiste dienst.

Horaires des permanences

Ce service d’écrivain public fonctionne selon des permanences, ce qui explique qu’aucun numéro de téléphone ou adresse email ne lui soit attribué. Les permanences d’écrivain public se feront GEEN AFSPRAAK NODIG (en alleen persoonlijk) voor twee halve dagen per week. Ze vinden plaats op woensdagochtend van 9.00 tot 12.00 uur en op donderdagmiddag van 13.30 tot 16.00 uur. Om aan zoveel mogelijk verzoeken te kunnen voldoen, worden de interviews beperkt tot 30-45 minuten per persoon.

Maandag

Dinsdag

Mercredi

Jeudi

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

nl_BENederlands (België)