De missie van Info-Sourds de Bruxelles is bij te dragen aan de sociale en professionele inclusie van doven en slechthorenden in Brussel door middel van een reeks initiatieven: ondersteuning bij tewerkstelling, opleidingsmodules, tolk- en vertaaldiensten in gebarentaal, een projectbegeleidingsdienst en een publieke brievenschrijfdienst.  

In het kader van haar project ter ondersteuning van doven en slechthorenden in het Brussels Gewest is Info-Sourds de Bruxelles momenteel op zoek naar een deeltijdse manager voor haar doventolkdienst in Brussel.  

In te vullen positie  

½ tijd: 19u/week

Inzet 

À onderhandelen

Functie 

Manager voor de doventolkendienst van Brussel. Deze dienst analyseert en beheert aanvragen voor vertolking, transliteratie of transcriptie van particulieren of rechtspersonen en wijst ze toe aan een tolk, transliterator of transcribent. 

Beschrijving van taken 

 • Klanten verwelkomen, informeren, adviseren en begeleiden. 
 • Analyseren en beheren van aanvragen voor tolken, vertalen of transcriberen. 
 • Het lanceren van verzoeken aan dienstverleners in loondienst en zelfstandigen. 
 • Serviceproviders afstemmen op de behoeften van de klant. 
 • De database van natuurlijke en rechtspersonen beheren. 
 • Rapportage en verbetering van de database. 
 • Samenwerken met het team bij het organiseren van de jaarlijkse Gebruikersraad. 
 • Werken aan het verbeteren van de schriftelijke en digitale hulpmiddelen van de afdeling. 
 • Samenwerken met de communicatieafdeling om de reputatie en het imago van de afdeling hoog te houden. 
 • Deelname aan het opstellen van het activiteitenverslag. 
 • Ervoor zorgen dat de kwantitatieve doelstellingen van de subsidieverlenende instantie worden gehaald. 
 • Het managen van stagiairs. 

Vaardigheden 

 • Luistervaardigheden. 
 • Vermogen om te bemiddelen en te herformuleren. 
 • Stressmanagement. 
 • Ethiek en beroepsgeheim, evenals het vermogen om in deze context relaties op te bouwen. 
 • Openheid voor de problemen van mensen in moeilijkheden. 
 • In staat zijn om standaard IT-tools te gebruiken (Office 365, internet, e-mail, enz.) en bekend zijn met CRM-beheer. 
 • Opvolgen van wijzigingen in wetgeving en decreten met betrekking tot het bedrijf. 
 • Procedures kunnen respecteren en volgen (bijhouden van dossiers en codering). 
 • Kennis van gebarentaal is een pluspunt  

Profiel 

 • Houder van een baccalauréat of gelijkwaardig. 
 • Kennis van de Franse gebarentaal in België en van de dovencultuur. 
 • Kennis van gehandicaptenzaken (SPF, Phare, etc.) 
 • In staat zijn om specifieke communicatiemiddelen met doven en slechthorenden te beheren (webcam, smartphone video, etc.) 

Wij bieden 

 • Een salaris in overeenstemming met de B101-ambtenarenschaal, gebaseerd op kwalificaties en ervaring. 
 • Terugbetaling van reiskosten tot 100% voor MIVB-abonnementen 
 • Een eindejaarsbonus 
 • Een mobiele telefoon 
 • Een laptop  
 • 1 dag telewerken per week 

Maar ook : 

 • Training op maat van uw behoeften 
 • Zinvol werk in een team met participatief management 

Sollicitaties moeten worden gestuurd naar Pascale van der Belen, directeur van Info-Sourds de Bruxelles; Brugmannlaan 76, 1190 Brussel of per e-mail naar direction@infosourds.be   

De vereniging zet zich in voor het naleven van maatregelen ter bestrijding van alle vormen van discriminatie en bevordert een diversiteitsbeleid. 

nl_BENederlands (België)