Info-Sourds had het grote genoegen de Franse klinisch psycholoog te verwelkomen Angélique Brossard voor een conferentie over "Deaf parenting" voor professionals in de sector. 

Zij is CODA, d.w.z. kind van dove ouders, en ze heeft ons met grote gevoeligheid, wijsheid en klinische maar ook persoonlijke ervaring ingelicht over dit complexe onderwerp. 

Uitwisselingen en vragen en antwoorden vonden plaats in de vorm van een ronde tafel.

Wat zijn de belangrijkste mythen die moeten worden ontmanteld, zowel voor doven als voor horenden? Hoe wordt identiteit opgebouwd rond gebarentaal of gesproken taal? Wat is de rol van dove ouders ten opzichte van hun horende kinderen en de rol van horende ouders ten opzichte van hun dove kinderen? 

Dit zijn allemaal vragen die Angélique met enthousiasme en niet zonder humor beantwoordde! 

Als u meer wilt weten over dit onderwerp, raden wij u aan een van haar artikelen over dit onderwerp uit 2014 in het tijdschrift te lezen. Verrassende kennis nr. 49.

Gezien het succes van deze avond is Info-Sourds van plan dit soort avonden te herhalen in het belang van uitwisseling, voortdurende verbetering en terugblik op de praktijk.  

Om meer over het onderwerp te weten te komen, deelt ze genereus haar referenties: 

De conferentie in beeld

nl_BENederlands (België)