Interne regels van de frontlinie

De SISB is door de COCOF erkend als communicatie- en tolkdienst voor doven in Brussel (SACIPS).

De ROI regelt de relatie tussen de SISB en de aanvragers overeenkomstig Besluit 2017/1388 van het College van COCOF krachtens art 27 van het Decreet van 17 januari 2014 betreffende de integratie van personen met een handicap.

Het beschrijft de respectieve rechten en plichten van de verschillende betrokken partijen (begunstigden, dienstverleners en de dienst), de procedures om toegang te krijgen tot diensten en andere bepalingen gericht op het toepassen van het wettelijk kader.

Als de aanvrager een rechtspersoon is, is de tweedelijns-ROI van toepassing.

Ter herinnering: de SISB behandelt aanvragen voor communicatie- en gebarentolkdiensten op basis van de missies, visies en waarden die beschreven staan in haar Dienstenproject. Deze ROI is een aanvulling op dat document.

De Het huishoudelijk reglement van de Frontlinie is beschikbaar in PDF-formaat. of in gebarentaal, hieronder.

Inleiding

Toegankelijkheid

Verzoeken ontvangen en verwerken

De service 

Annulering

Relaties met gebruikers en dienstverleners 

Rechten en plichten van gebruikers

Hoeveel?

Bijdragen

Klachtenmanagement

nl_BENederlands (België)