Presentatie van Info-Sourds

Onze visie

De vereniging is opgericht door doven en slechthorenden, voor doven en slechthorenden.

Vergeet niet dat wat wij als handicap definiëren het resultaat is van omgevingen die ongeschikt en ongeschikt zijn voor bepaalde groepen mensen.

We geloven sterk in de mogelijkheid om deze omgevingen te veranderen om de barrières van stereotypen te doorbreken, zodat de wereld van morgen eindelijk een afspiegeling zal zijn van een wereld waarin doofheid een integraal onderdeel is van de 'normaliteit'.

Nos statuts

Onze missies

Info-Sourds de Bruxelles werd in 1996 opgericht als antwoord op een politieke wens om in één enkele vereniging een uitgebreide waaier van diensten samen te brengen om tegemoet te komen aan de behoeften van doven en slechthorenden in Brussel. Actiris, COCOF, IRSA (Institut Royal des Sourds et des Aveugles) en FFSB (Fédération Francophone des Sourds de Belgique) bundelden hun krachten om de oprichting van de vereniging te ondersteunen.

Het doel van Info-Sourds is het bevorderen van de inclusie en onafhankelijkheid van doven en slechthorenden in Brussel door middel van individuele of collectieve activiteiten in de Gebarentaal van Franstalig België (LSFB) en/of met aangepaste visuele communicatiemiddelen.

Info-Sourds biedt de volgende diensten om haar missie te vervullen:

 • A uitgebreide ondersteuning. Deze ondersteuning bestaat uit hulp bij allerlei dagelijkse taken: huisvesting, wetgeving, familie, budget, administratieve procedures, vrijetijdsbesteding, gezondheid, enz.
 • A werkgelegenheidsondersteuning. Deze ondersteuning bestaat uit uitgebreide hulp bij alles wat met werk te maken heeft:
 • Voor werkzoekenden: inschrijving bij Actiris, inschrijving bij de PHARE-dienst, loopbaanadvies, opstellen van een curriculum vitae en sollicitatiebrief, versturen van sollicitaties, voorbereiding en ondersteuning bij sollicitatiegesprekken, enz.
 • Voor werknemers: een verzoek om redelijke aanpassingen, training, vergaderingen met managers, enz.
 • Van opleiding. In samenwerking met Bruxelles Formation en met de steun van Actiris biedt de dienst verschillende modules aan in alfabetisering, Frans, rekenen, inleiding tot nieuwe technologieën, enz.
 • Van tolk- en transliteratiediensten. Deze variëren van LSFB-tolken tot transliteratie, inclusief Langue Française Parlée Complétée (LPC), liplezen en ondertekend Frans.

De vereniging mag alle materiële of financiële steun of bijdragen ontvangen van publieke of private rechtspersonen of individuen. Fondsen en materialen die op deze manier worden verzameld, moeten uitsluitend worden gebruikt om de doelen van de vereniging te verwezenlijken.

De vereniging kan steun verlenen aan en belangstelling tonen voor de activiteiten van organisaties die soortgelijke doelen nastreven.

Onze waarden

 1. Toegang tot fundamentele rechten Via onze verschillende diensten en acties werken we aan de erkenning en het respect van de rechten en de verdiensten van doven en slechthorenden in het Brussels Gewest, met respect voor hun bijzonderheden en voorkeuren.
 2. Professionaliteit : lProfessionaliteit vormt de kern van ons werk. Het is een garantie voor kwaliteit, efficiëntie, introspectie, ethiek en competentie. Het is gebaseerd op zowel knowhow als expertise. Het geeft ons expertise en erkenning.  
 3. Respect : let ISB-team beschouwt respect in de breedste zin van het woord: respect voor begunstigden, collega's, belanghebbenden en het milieu, maar ook zelfrespect. Dit komt tot uiting in actief luisteren en een participatieve aanpak. 
 4. Voortdurende verbetering. Voortdurende ontwikkeling bij ISB betekent het voortdurend verwerven en consolideren van vaardigheden en bekwaamheden, het aanmoedigen van innovatie en reflectie, met het oog op het verbeteren van de kwaliteit en efficiëntie van de geleverde service.
 5. Ontwikkeling De betekenis van ons werk is belangrijk. Het is een bron van afstemming, motivatie, vooruitgang en kwaliteit van dienstverlening.
 6. Inzet
  Commitment bij ISB impliceert een heldere blik en eerlijkheid om de sterke en zwakke punten bij het nakomen van onze verplichtingen te identificeren en de nodige middelen in te zetten. Het impliceert regelmatige evaluaties. Het is een verbintenis met onze begunstigden, partners en collega's.
nl_BENederlands (België)