Doe een donatie

Voor een donatie kunt u een overschrijving doen naar de volgende rekening

vzw Info-Sourds de Bruxelles

Rekeningnummer : BE59 2100 4755 6526

Mededeling: ISB DONATIE + NAAM + VOORNAAM

 

Wat is de bestemming van de ontvangen donaties?

Info-Sourds is een vereniging zonder winstoogmerk die afhankelijk is van regionale subsidies om haar verschillende diensten te exploiteren en in stand te houden:

  • Begeleidingsdienst
  • Opleiding
  • Werkgelegenheid
  • Tolk- en transliteratiedienst

Om zich aan te passen aan het dagelijkse leven en de realiteit van doven en slechthorenden, zetten de verschillende diensten regelmatig nieuwe projecten op.

Om er maar een paar te noemen:

-HetVelotype-project: een project voor een transcriptiedienst voor doven.

Het bewustmakingsproject: Bewustmaking is de basis van alles, in die zin dat het helpt om de vele barrières van onbegrip, onaangepastheid, fantasie en zelfs angst, die verband houden met slechthorendheid, te slechten. Hiertoe is het de taak van Info-Sourds om informatief materiaal te maken zoals flyers, brochures, enz. Maar ook om openbare diensten in Brussel te bezoeken (ziekenhuizen, administratieve diensten, scholen, culturele plaatsen) en particuliere diensten (hulpdiensten, werkgevers, culturele plaatsen, ziekenhuizen, enz.

-Hetproject Relais-Signes: dit ambitieuze project is opgezet in samenwerking met de Waalse doventolkdienst (SISW) om tolken op afstand aan te bieden.

Om deze projecten mogelijk te maken, doen wij een beroep op uw solidariteit en vrijgevigheid. Hoewel er subsidies worden toegekend, zijn deze vaak beperkt en kunnen wij vaak niet elk project volledig financieren.

Voor elke schenking van 40 euro of meer gedurende het jaar, profiteert u van een belastingvermindering van 45% op het geschonken bedrag. Dus als u 100 euro schenkt, kost u dat slechts 45 euro.