Intern reglement van de frontlijn

De SISB is door de COCOF erkend als ondersteunende dienst voor communicatie en vertolking voor doven in Brussel (SACIPS).

De ROI regelt de relatie tussen de SISB en de aanvragers overeenkomstig besluit 2017/1388 van het college van COCOF in toepassing van art 27 van het decreet van 17 januari 2014 betreffende de integratie van de gehandicapte.

Het specificeert de respectieve rechten en plichten van de verschillende belanghebbenden (begunstigden, dienstverleners en dienst), de modaliteiten van de toegang tot diensten en andere bepalingen die gericht zijn op de toepassing van het rechtskader.

Wanneer de aanvrager een rechtspersoon is, is de tweedelijns-ROI van toepassing.

Ter herinnering: de SISB behandelt verzoeken om communicatie- en gebarentolkdiensten op basis van de missies, visies en waarden die in haar dienstverleningsproject worden beschreven. Deze ROI is een aanvulling op dat document.

Het reglement van orde van de Frontlijn is beschikbaar in PDF of in gebarentaal, hieronder.

Inleiding

Toegankelijkheid

Ontvangst en verwerking van aanvragen

De dienst 

Annulering

Betrekkingen met gebruikers en dienstverleners 

Rechten en plichten van de gebruikers

Tarieven

Bijdragen

Klachtenbeheer