Intern reglement van de Begeleidingsdienst

Plichten en rechten van de dienst met betrekking tot de dove persoon

    1. Dienstverplichtingen

Plichten en rechten van de dienst met betrekking tot de dove persoon

       2. Servicerechten

Rechten en plichten van dove mensen

   1. Huiswerk

Rechten en plichten van dove mensen

 2. Rechten 

Beoordeling van het project van de dove persoon

Deelname van dove mensen aan de activiteiten en interventies die door de dienst worden uitgevoerd

Procedures voor het indienen van verzoeken om informatie en klachten en hoe deze werken

Geïmplementeerd wanneer een begunstigde de bedrijfsregels overtreedt

De persoon die verantwoordelijk is voor het beheer van de dienst en de voorzitter van het bestuursorgaan

Financiële bijdrage van doven

Jaarlijks raadplegingsproces

nl_BENederlands (België)