Presentatie van Info-Sourds

Onze visie

De vereniging is opgericht door doven en slechthorenden, voor doven en slechthorenden.

Laten we niet vergeten dat wat wij als handicap definiëren het resultaat is van een ongeschikte en ongeschikte omgeving voor sommige mensen.

Wij zijn er vast van overtuigd dat deze omgeving kan worden veranderd om de barrières van de stereotypen te slechten, zodat morgen eindelijk een wereld wordt weerspiegeld waarin doofheid een integraal deel van de "normaliteit" is.

Onze missies

Info-Sourds de Bruxelles werd in 1996 opgericht als gevolg van de politieke wil om in één vereniging een globaal aanbod van diensten te hergroeperen om tegemoet te komen aan de behoeften van doven en slechthorenden in Brussel. Actiris, de COCOF, het IRSA (Koninklijk Instituut voor Doven en Blinden) en de FFSB (Fédération Francophone des Sourds de Belgique) hebben hun krachten gebundeld om de oprichting van de vereniging te ondersteunen.

De sociale doelstelling van Info-Sourds is de integratie en autonomie van doven en slechthorenden in Brussel via individuele of collectieve acties in de Gebarentaal van Franstalig België (LSFB) en/of met aangepaste visuele communicatiemiddelen.

Om zijn opdrachten te vervullen stelt Info-Sourds de volgende acties voor:

  • A uitgebreide ondersteuning. Deze ondersteuning bestaat uit hulp bij alle soorten dagelijkse activiteiten: huisvesting, wetgeving, familie, budget, administratieve procedures, vrije tijd, gezondheid, enz.
  • Werkgelegenheidsbegeleiding. Deze begeleiding bestaat uit een globale en volledige hulp bij alles wat met werk te maken heeft:
  • Voor werkzoekenden: inschrijving bij Actiris, inschrijving bij de PHARE-dienst, advies over oriëntatie, opstelling van een curriculum vitae, een sollicitatiebrief, verzending van sollicitaties, voorbereiding en ondersteuning bij sollicitatiegesprekken, enz.
  • Voor werknemers: een verzoek om redelijke aanpassingen, opleiding, ontmoeting met managers, enz.
  • Van opleiding. In partnerschap met Bruxelles Formation en met de steun van Actiris biedt de dienst verschillende modules aan in alfabetisering, Frans, rekenen, kennismaking met nieuwe technologieën, enz.
  • Van tolk- en vertaaldiensten. Deze variëren van LSFB-tolken tot transliteratie, waaronder LPC (Langue Française Parlée Complétée), liplezen en ondertekend Frans.

De vereniging kan elke materiële of financiële steun of bijdrage ontvangen van openbare of particuliere rechtspersonen of personen. De aldus verzamelde gelden en materialen mogen uitsluitend worden gebruikt voor de verwezenlijking van het sociale doel.

De vereniging kan de activiteiten van organisaties met een soortgelijke doelstelling ondersteunen en er belangstelling voor hebben.

Onze waarden

  1. Toegang tot fundamentele rechten: via onze verschillende diensten en acties ijveren wij voor de erkenning en het respect van de rechten en verdiensten van doven en slechthorenden in het Brussels Gewest, met inachtneming van hun bijzonderheden en voorkeuren.
  1. Professionalisme: om onze visie te realiseren, weven we al meer dan 27 jaar een web van solide en professionele partnerschappen op het vlak van sociale, professionele en communicatieondersteuning in het Brussels Gewest. Want alleen gaan we sneller. Samen gaan we verder. We werken ook op regionaal niveau door middel van sensibiliseringssessies en evenementen. Belangrijk is dat onze medewerkers en directie zich voortdurend bijscholen via opleidingen en conferenties.
  1. Respect: in onze beroepspraktijk respecteren wij alle individuen, met hun bijzonderheden en voorkeuren. Dit geldt zowel voor onze werknemers als voor de mensen die wij in onze verschillende diensten ontvangen. Wij werken met en passen ons aan alle soorten doofheid, ervaringen, communicatievoorkeuren, geslacht, enz.