Missie - Visie - Waarde

 

 

Waarvoor zijn we hier?

 Wij bieden individuele hulp en ondersteuning om de communicatie tussen doven en horenden te vergemakkelijken en zo bij te dragen aan hun onafhankelijkheid.

 Wij informeren doven over relevante wetgeving en andere belangrijke informatie.

 Wij stellen horende en dove mensen in staat met elkaar te communiceren door middel van gebarentolken of vertalers.

Hoe werken we?

 Aangezien de vereniging is opgericht door doven, waarderen wij hun deelname.

 Gebruikers van diensten kunnen problemen melden die zij hebben ondervonden met een dienst of met een dienstverlener.

 Wij hechten veel belang aan de vertrouwelijkheid van de diensten en alle betrokken professionals.

 Wij bevorderen netwerken, diversiteit en duurzaamheid.

Wat geloven we?

 Wij geloven dat alle mensen vrij en gelijk in waardigheid en rechten worden geboren (art. 1 van de Verklaring van de Rechten van de Mens). Zij hebben het recht om autonoom met elkaar te communiceren.

 Wij geloven dat handicaps voortkomen uit de interactie tussen een persoon en zijn of haar omgeving en dat veranderingen in de omgeving de ondervonden belemmeringen kunnen wegnemen of gladstrijken.

 Wij vinden dat doven het recht hebben om de communicatiemiddelen te kiezen waarmee zij met horende mensen willen omgaan.

 Wij geloven dat de Belgische gebarentaal een taal op zich is en een cultuur overbrengt.