Geschiedenis

 

Info-Sourds de Bruxelles is sinds 10 oktober 1996 als vzw erkend in het Belgisch Staatsblad.

 De oprichting ervan hangt samen met de politieke wil van de COCOF om de diensten voor dove volwassenen in Brussel in één vereniging onder te brengen. In het begin werd alleen de tolkendienst (SISB) als "initiatief" door de COCOF gesubsidieerd. De vereniging wordt ook gesteund door de FFSB (Fédération Francophone des Sourds de Belgique), waarvan zij de lokalen deelt.  

 Enkele belangrijke data:

 1998: oprichting van de Service d'Aide à la Recherche d'un Emploi (SARE) met steun van IRSA en ACTIRIS.

 2000: de SISB wordt door de COCOF erkend als tolkdienst voor doven in Brussel. 

 2001: de vereniging krijgt een ACS-tolk in gebarentaal en een ACS-sociaal assistent.

 2003: de vereniging krijgt een ACS-post voor een assistent-accountant

 2005: een ACS-post wordt door het bestuur gemandateerd om te zorgen voor de coördinatie van de non-profitorganisatie.

 2007: start van het partnerschap met Bruxelles-Formation: workshops inburgering worden O.D.P.G (Orientation et Détermination Professionnelle Généraliste).

 2011:1e APS-overeenkomst met ACTIRIS .

 2013: COCOF-erkenning als ondersteunende dienst van categorie 1

 2014: Actiris kondigt het einde van zijn RAEA-partnerschap aan. Herstructurering is noodzakelijk

2016: einde van het RAEA-partnerschap in december

 2017: nieuw APS-partnerschap met ACTIRIS.

 2018: inwerkingtreding van het "SACIPS"-besluit (dienst ter ondersteuning van communicatie en vertolking)

 2018 : Opwaardering van de ondersteunende dienst tot categorie 2

 14 september 2018: Open dag om een nieuw logo te presenteren dat onze positionering weergeeft: "Een persoon eerst!".