Het team

"Een persoon eerst

De behoeften van de begunstigden en de expertise van het team sturen onze beslissingen

Raad van Bestuur :

  • De heer Arnaud JANSEN, voorzitter
  • Mevrouw Marie-Sophie VAN DEN ABEELE, vice-voorzitter.
  • De heer Simon DE BROUWER, penningmeester
  • Mevrouw Martine FRAITURE, secretaris
  • Mevrouw Antonine SEYNAEVE, Directeur
  • De heer Quentin DE CROMBRUGGHE, Bestuurder