Onze opleidingsprogramma's

 

 

In het kader van een partnerschap met Bruxelles-Formation en met de steun van Actiris, biedt Info-Sourds de Bruxelles een reeks modules aan die toegang geven tot een basisopleiding, een vooropleiding of een kwalificerende opleiding (gebarentaal en andere visuele communicatiemiddelen) om mensen voor te bereiden op inclusie en autonomie.

Het huidige curriculum bestaat uit 3 complementaire en evoluerende modules:

Wat is het doel van geletterdheid?

Het is gericht op het beheersen van de basis van de Franse taal, maar ook op het verwerven van instrumenten en informatie om de wereld te begrijpen en sociaal, cultureel en politiek te handelen.

  • Alfabetisering 3: verwerving van basisvaardigheden en verbetering van de lees- en schrijfvaardigheid met het oog op de beroepsopleiding die tot een diploma of een basisopleiding leidt.
  • Alfabetisering 4: verwerving van basisvaardigheden en verbetering van de lees- en schrijfvaardigheid met het oog op een beroepsopleiding die tot een diploma of een basisopleiding leidt.

 

  • Beroepskeuze: om de persoon in staat te stellen een keuze van oriëntatie en beroepskwalificatie uit te werken, te bevestigen of te ontkrachten met het oog op de voortzetting van zijn/haar beroepsintegratietraject.

Om de brochure te downloaden klik HIER

 

Wanneer vinden deze cursussen plaats?

Geletterdheid 3 en 4: van 11 januari tot 7 oktober 2022
cursus van 28 weken

Professionele bepaling: 11 oktober tot 23 december 2022
Dinsdag, donderdag en vrijdag van 9:00 tot 16:30
cursus van 9 weken.

Voor welk publiek?

Dove en slechthorende Franstalige en buitenlandse volwassenen (+18 jaar) die in België wonen en die niet kunnen lezen of schrijven of die moeite hebben om toegang te krijgen tot geschreven Frans.

Waarom worden de cursussen in LSFB aangeboden?

Gebarentaal is de enige werkelijk geschikte taalmethode voor doven die hen in staat stelt zich psychologisch en cognitief te ontwikkelen op een wijze die gelijkwaardig is aan mondelinge taal voor een horende.

Bent u geïnteresseerd in een van de cursussen die wij aanbieden? Je bent welkom bij ons! Aarzel niet om er in uw omgeving over te praten en de informatie te delen.

Om contact op te nemen met ons team:

- Via Whatsapp, sms of visio: 0489/37.66.12
- Via mail: formation@infosourds.be