De missie van Info-Sourds de Bruxelles is bij te dragen tot de sociale en professionele integratie van doven en slechthorenden in Brussel via verschillende acties: werkgelegenheidsondersteuning, opleidingsmodules, tolk- of vertaaldiensten in gebarentaal, een dienst voor projectondersteuning en een openbaar schrijversbureau.

In haar streven om doven en slechthorenden te ondersteunen, is Info-Sourds Brussel op zoek naar een trainer voor haar professionele opleidingsmodules: alfabetisering; FLE (Frans als vreemde taal), basisopleiding (Frans, rekenen, ICT en transversale vaardigheden).

 

In te vullen positie

- CDI - Contract van onbepaalde duur.
- 38u / week.

Voorwaarden

- Voorwaarden ACS (Actiris).
- Een CESS- of bachelordiploma hebben.
- Ervaring of een pedagogisch diploma behalen.

Verbintenis

Onmiddellijk.

Functie

- Het aanbieden van beroepsopleidingsmodules (alfabetisering, FLE, basisopleiding) voor doven en slechthorenden.

Missies

 • De vaardigheden, behoeften en projecten in de groep leerlingen naar voren brengen.
 • Het ontwerpen en faciliteren van aangepaste onderwijsmodules (actief, enz.).
 • Naleving van de verplichtingen van Brussel Onderwijs en het ESF: promotie, publiciteit, respect voor het milieu, gendergelijkheid, gelijke kansen, diversiteit, enz.
 • Kwantitatieve en kwalitatieve evaluatievan het project (mening van de cursisten, pedagogische inhoud, aanpassing aan de behoeften van het publiek na afloop van de module en/of de opleidingssessie.
 • Schrijf activiteitenverslagen.

Vaardigheden :

 • Beheersing van de Franse gebarentaal van België (LSFB) en van de dovencultuur.
 • Vermogen om zich aan te passen aan een heterogeen publiek (doven en slechthorenden).
 • Het vermogen om in teamverband (samenwerking), met z'n tweeën en zelfstandig te werken.
 • Beheer van specifieke communicatiemiddelen met doven en slechthorenden (webcam, video op smartphone, enz.).
 • Blijk geven van nauwgezetheid, professionalisme, vertrouwelijkheid en veelzijdigheid.
 • Creativiteit, dynamiek en motivatie.

Wij bieden

 • Een salaris in overeenstemming met de ambtenarenschaal, gewaardeerd op basis van ervaring
 • Vergoeding van reiskosten:
 • 100% voor zakenreizen
 • 60% voor reizen van en naar het werk
 • Een mobiele telefoon
 • Een laptop of tablet
 • Mogelijkheid tot telewerken buiten de opleidingsdagen

Maar ook:

 • Opleiding volgens de behoeften
 • Coaching
 • Zinvol werk in een team met participatief management

Hoe solliciteren?

Sollicitaties moeten worden gestuurd naar:
Pascale VAN DER BELEN, directeur van de VZW Info-Sourds de Bruxelles, op twee manieren:
 Mail: Brugmannlaan 76, 1190 Brussel
 Email: direction@infosourds.be

De vereniging zet zich in voor maatregelen tegen alle vormen van discriminatie en
bevordert een diversiteitsbeleid.