Tolk gebarentaal - CDR ACS 37u/week

Omwille van de eenvoud is deze vacature geschreven in het mannelijk geslacht, maar staat natuurlijk open voor alle geslachten. De vzw Info-Sourds de Bruxelles (ISB) zoekt voor haar ondersteunende dienst een tolk Gebarentaal. Beschrijving van de vereniging en de...

Trainer - Maribel CDI deeltijds

De vzw Info-Sourds de Bruxelles (ISB) is op zoek naar een opleider voor haar beroepsopleidingsmodules: alfabetisering, FLE (Frans als vreemde taal), beroepsbepaling, basisopleiding (Frans, rekenen, ICT, toegankelijkheid, enz.).