Huishoudelijk reglement van de dienst Begeleiding

Plichten en rechten van de dienst ten aanzien van de dove persoon

    1. Taken van de dienst

Plichten en rechten van de dienst ten aanzien van de dove persoon

       2. Dienstverleningsrechten

Rechten en plichten van de dove

   1. Huiswerk

Rechten en plichten van de dove

 2. Rechten 

Beoordeling van het project van de dove

Modaliteiten voor de deelname van doven aan de activiteiten en interventies van de dienst

Procedures voor het indienen van verzoeken om informatie en klachten en hoe deze werken

Handhaving wanneer een begunstigde de werkingsregels overtreedt

De persoon die verantwoordelijk is voor het beheer van de dienst en de voorzitter van het bestuursorgaan

Financiële bijdrage van doven

Jaarlijks raadplegingsproces