Begeleiding

Wij zijn er om u te begeleiden naar autonomie

Wie zijn wij?

De Begeleidingsdienst (AS) is door de COCOF erkend als begeleidingsdienst van categorie 1 voor doven en slechthorenden in Brussel sinds november 2013 en als dienst van categorie 2 sinds maart 2018 (decreet 2018/550).

De dienst helpt de begunstigden om hun doelstellingen van autonomie, persoonlijke ontwikkeling en sociale participatie te bereiken. Daartoe bieden wij informatie, begeleiding, ondersteuning en opleiding om aan hun behoeften in alle aspecten van het dagelijks leven te voldoen, met name op de volgende gebieden

 • huisvesting
 • werk
 • training
 • familie
 • budgetbeheer
 • administratief beheer
 • vrije tijd
 • gezondheid

Hoe?

Wij werken op basis van het verzoek van de begunstigde, die de actor van zijn project is. Wij voeren een globale en multidimensionele analyse van de aanvraag uit.
De ondersteuning is geïndividualiseerd en maakt het mogelijk om aan elke situatie de aan de begunstigde aangepaste actievorm aan te passen.
De communicatie tussen de begunstigde en de begeleider gebeurt via gebarentaal (LSFB) en/of mondeling, met visuele hulpmiddelen (aangepaste woorden, beelden, schema's, enz.). Dit is wat de begeleidingsdienst Info-Sourds bijzonder maakt.
De ondersteuning wordt gegeven in een open omgeving, in de leefomgeving van de begunstigde. Afspraken kunnen thuis, op het werk, in de kantoren van de dienst of op een andere derde plaats worden gemaakt.

Voor wie?

We pakken de :

 • Dove of slechthorende mensen, of ze nu gebaren of niet.
 • Major
 • Woonachtig in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 • Voldoen aan de criteria voor toelating tot de PHARE-dienst

Aangezien de persoon de drijvende kracht achter het steunproject is, is zijn/haar motivatie essentieel voor het succes ervan.

Hij moet bereid zijn de ROI van de dienst en de met het IC gesloten ondersteuningsovereenkomst te respecteren.

Wanneer?

 • Maandag tot vrijdag
 • 9 tot 17 uur (tot 19 uur voor werkende begunstigden)
 • Op afspraak
 • Fysieke en telefonische aanwezigheid op donderdagochtend van 9 tot 12 uur.

De kantoren van de afdeling Begeleiding bevinden zich op de 2e en 3e verdieping. Elke begeleider heeft een eigen kamer om de vertrouwelijkheid te waarborgen.

Hoeveel?

Bij besluit moet de AS een maandelijkse bijdrage vragen aan de doven die van de dienst gebruik maken. Het bedrag is vastgesteld op 3 euro per persoon. Deze bijdrage kan worden gestort op de rekening van de vzw Info-Sourds:

  BE72 2100 4755 5516

  Communicatie : Contributiedienst begeleiding + naam en achternaam.

  De dienst Begeleiding behoudt zich het recht voor de voortzetting van de follow-up te weigeren indien de begunstigde niet in staat is te betalen.

  Hoe kunt u contact met ons opnemen?

  Telefoon: 02 644 68 87

  GSM/SMS/WhatsApp: 00 32 491 37 71 10

  E-mail: sa@infosourds.be

  Ter plaatse: Brugmannlaan 76, 1190 Vorst (3e verdieping)

  Ben je niet tevreden?

  Begunstigden hebben het recht om te klagen, om verschillende redenen (bv. kwaliteit van de dienstverlening).

  Klachten moeten worden gericht aan :

  Het team

  Aude JOANNES
  Begeleider
  Voltijds

  Florence VAN DAMME
  Maatschappelijk werker
  Voltijds
  Anne MALICE
  Gespecialiseerde opvoeder
  4/5 keer