Begeleiding

Wij zijn er om u te begeleiden naar autonomie

Wat stellen we voor?

 

Wij helpen de begunstigden hun doelstellingen van autonomie, persoonlijke ontwikkeling en sociale participatie te bereiken. Daartoe bieden wij de nodige informatie, begeleiding, ondersteuning en opleiding om in alle aspecten van het dagelijks leven aan hun behoeften te voldoen, met name op het gebied van

 

 • huisvesting
 • werk
 • training
 • familie
 • budgetbeheer
 • administratief beheer
 • vrije tijd
 • gezondheid
Hoe?

 

Wij werken vanuit het verzoek van de begunstigde die de acteur van zijn project is. Wij gaan over tot een globale en multidimensionale analyse van het verzoek.
De begeleiding is geïndividualiseerd en stelt ons in staat aan elke situatie de aan de begunstigde aangepaste actiemethode aan te passen.
De communicatie tussen de begunstigde en de hulpverlener verloopt via gebarentaal (LSFB) en/of mondeling, met visuele hulpmiddelen (aangepaste woorden, beelden, schema's, enz.). Dat maakt de ondersteunende service van Info Sourds zo bijzonder.
De begeleiding is een open werk, het vindt plaats in de leefomgeving van de begunstigde. Afspraken kunnen thuis, op het werk, in de kantoren van de dienst of op een andere derde plaats worden gemaakt.
Voor wie?

We pakken de :

 • Dove of slechthorende mensen, of ze nu gebaren of niet.
 • Major
 • Woonachtig in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 • Voldoen aan de criteria voor toelating tot de PHARE-dienst

Aangezien de persoon de drijvende kracht achter het steunproject is, is zijn/haar motivatie essentieel voor het succes ervan.

Hij moet bereid zijn de ROI van de dienst en de met het IC gesloten ondersteuningsovereenkomst te respecteren.

Wanneer?

 

 • Maandag tot vrijdag
 • 9 tot 17 uur (tot 19 uur voor werkende begunstigden)
 • Op afspraak
 • Fysieke en telefonische aanwezigheid op donderdagochtend van 9.00 tot 12.00 uur.

De kantoren van de adviseurs bevinden zich op de2e en3e verdieping. Elke hulpverlener heeft een eigen kamer om de vertrouwelijkheid van de gesprekken te garanderen.

Hoeveel?

 

Volgens het decreet moet de AS een maandelijkse bijdrage vragen aan de doven die van de dienst gebruik maken.

Het bedrag wordt vastgesteld volgens het soort steun:

 • 3€/persoon: begeleiding lang type
 • 3€/persoon: korte begeleiding

Deze bijdrage kan contant worden betaald of op de rekening van de ASBL Info Sourds :

BE72 2100 4755 5516

Communicatie: bijdrage aan de begeleidende dienst +

naam en achternaam.

Contante betalingen moeten in het juiste bedrag worden gedaan.

De ondersteunende dienst behoudt zich het recht voor de voortzetting van de follow-up te weigeren indien de begunstigde niet in staat is te betalen.

Hoe kunt u contact met ons opnemen?

Telefoon: 02/644. 68.87

GSM/SMS/WhatsApp: 0491/37.71.10

Mail: sa@infosourds.be 

Ter plaatse: De dienst is gevestigd aan de Brugmannlaan 76, 1190 Vorst (3e verdieping).

Ben je niet tevreden?

Begunstigden hebben het recht om te klagen, om verschillende redenen (bv. kwaliteit van de dienstverlening).

Klachten worden gestuurd naar :

- naar de dienst via e-mail of video ( sa@infosourds.be )

- aan de directie ( direction@infosourds.be )

- aan de controledienst COCOF volgens artikel 110 van het decreet - 17/01/2014 - over de integratie van de gehandicapte.

Wie zijn wij?

De Begeleidingsdienst (afgekort SA) is door de COCOF erkend als begeleidingsdienst van categorie 1 voor doven en slechthorenden in Brussel sinds november 2013 en als dienst van categorie 2 sinds maart 2018 (decreet 2018/550).

Het multidisciplinaire team bestaat uit drie hulpverleners:


Aude JOANNES
Begeleider
Voltijds


Florence VAN DAMME
Maatschappelijk werker
Voltijds

Anne MALICE
Gespecialiseerde opvoeder
4/5 keer