Ondersteuning van de werkgelegenheid

Wij ondersteunen doven en slechthorenden

in hun zoektocht naar een baan

Hoewel werk een grondrecht is, blijft de toegang tot werk een uitdaging voor veel mensen die dat ambiëren, waaronder doven en slechthorenden in het Brussels Gewest. Info-Sourds de Bruxelles biedt daarom, in samenwerking met Actiris, GRATIS en gerichte ondersteuning tijdens de verschillende beroepsfasen.

In een gezamenlijke inspanning bepalen de werkzoekende en de consulent samen het beroepsproject, ondersteund door een reeks acties gericht op het versterken van vaardigheden en het verminderen van de impact van blokkerende factoren in de professionele integratie van de persoon.

Dit wordt als volgt gedefinieerd:

 • Registratie bij Actiris
 • Sollicitatie voor een stage of een CAP
 • Advies en begeleiding
 • Hulp bij het opstellen van een CV en sollicitatiebrief
 • Verstrekking van instrumenten en steun voor de ontwikkeling van vaardigheden
 • Voorbereiding en ondersteuning bij sollicitatiegesprekken
 • Follow-up na ondertekening van het contract
 • Enz.

  Voor doven en slechthorenden die onlangs via de dienst voor arbeidsvoorziening zijn aangenomen, bieden we uitgebreide ondersteuning voor, tijdens en na de ondertekening van een contract. De ondersteuning van de dienst biedt

  • Bewustmaking en voorlichting van werkgevers
  • Administratieve bijstand bij verzoeken om redelijke aanpassingen
  • Hulp bij de administratieve procedures voor het verkrijgen van een werkvergunning voor een aangepast werkbedrijf (ETA)
  • Follow-up tijdens het eerste jaar
  • Ondersteuning en advies inzake passende opleiding

   Voorwaarden

   • 18+ jaar
   • Doof of slechthorend zijn
   • Gedomicilieerd zijnin België of legaal in het land verblijven
   • ingeschreven staanals werkzoekende bij Actiris

   Schema

   Maandag tot vrijdag van 9 tot 17 uur op afspraak in onze kantoren of tijdens externe begeleidingen.

   Neem contact op met

   Telefoon: 02 644 68 90
   WhatsApp, SMS: 0472 42 23 80 of 0486 29 67 05
   Email: emploi@infosourds.be 

    

   Het team

    


   Emilie ANTONIAZZI
   Werkgelegenheid Begeleider

   Xavier Pingot
   Adviseur werkgelegenheid

   Ben je niet tevreden?

   Begunstigden hebben het recht om te klagen, om verschillende redenen (bv. kwaliteit van de dienstverlening).

   Klachten moeten worden gericht aan :

   Werkgevers klikken!

   Vraagt u zich als werkgever af welke voordelen, aanpassingen of voorwaarden u moet weten voordat u een slechthorende in dienst neemt?